Martin je spoluzakladatel společnosti a má na starosti legislativu v oblasti dopravy, personalistiku a ekonomický chod společnosti.